Dopomóż nam kochać ludzi

Boże, nasz Ojcze,
w Jezusie, Twoim Synu,
przyjąłeś wszystkich ludzi
jako swoje dzieci.
On stał się bratem
i przyjacielem wszystkich,
zwłaszcza ubogich
i z marginesu.
Zwróć swój wzrok na tak licznych ludzi,
rozsianych po całym świecie,
w każdym zakątku świata,
którzy są pogardzani;
wejrzyj na tych wszystkich,
którzy są zmuszeni żyć
w sposób niegodny człowieka.
Prosimy Cię, Ojcze wszystkich ludzi,
uwolnij świat od zła egoizmu
i przemocy.
Dopomóż kochać ludzi,
tak jak Ty ich kochasz:
bezwarunkowo i bez ograniczeń.
Wysłuchaj naszej modlitwy
przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Boga,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego
na wieki wieków.
Amen.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: