Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość

Dar słowa: