Ojcze nasz, Pader nostra, Our Father

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pater Noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum:
adveniat regnum tuum:
fiat voluntas tua
sicut in coelo, et in terra:
panem nostrum quotidianum da nobis hodie:
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris:
et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo. Amen.

Our Father who art in Heaven.
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done
on earth as it is Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trepasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.