Jak poznać Pana Jezusa?

Możemy przeczytać o Nim wiele książek, napisać pracę doktorską na Jego temat i wcale Go nie znać.

Możemy Go poznać tylko wtedy, jeśli się z Nim zaprzyjaźnimy i stanie nam się tak bardzo bliski, że będziemy budować na Jego wierności w stosunku do nas.

Nie pisz do Niego listu, bo nie ma takiej poczty, która by go zaniosła do nieba. Nie dzwoń – bo do nieba nie ma telefonu.

Zamiast listu pomyśl o Nim.
Zamiast telefonu, powiedz: Panie, oto jestem! Chcę pomówić z Tobą, usłyszeć Twój głos.

I usłyszysz Jego głos albo w sumieniu, albo w Ewangelii, albo z ust kogoś, kto niespodziewanie do ciebie przyjdzie.

Ksiądz Jan Twardowski: 
Rozważania i opowiadania: