18 Wheeler 3D

Pokieruj potężnym 18 kołowcem. Podołasz zadaniu?

Gry on-line: