28. DZIEŃ

DOBRY BOŻE,
pod koniec dnia znów do Ciebie przychodzę.
Dziękuję Ci za Twoją dobroć,
że szczęśliwie przeprowadziłeś mnie przez ten dzień
i troskliwie strzegłeś w niebezpieczeństwach duszy i ciała.
Dziękuję za wielką wyrozumiałość,
z którą znosiłeś moje słabości i błędy.
Ja, nierozważny, nad Twoją miłość przedkładałem rzeczy przemijające.
Pomóż mi rozpoznać moje winy.
Czy należycie spełniałem swoje obowiązki?
Jaki byłem w domu i w miejscu pracy?
Czy się dziś dobrze modliłem?
Czy byłem towarzyski i chętny do pomagania?
Czy byłem czysty w myślach i zachowaniu się?
Jakie mam postanowienie na jutro? Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
i ducha prawego odnów we mnie!
Niech powróci do mnie radość, która czystemu sercu towarzyszy.
Udziel mi sity mocą Twego Ducha.
Panie, weźmij nas wszystkich pod Twoją obronę.
Strzeż moich domowników, krewnych i znajomych.
Dopomóż wątpiącym i tym, co się ze sobą zmagają.
Bądź łaskaw dla słabych, chorych i umierających.
Pozwól mi jutro powstać ze snu,
bym zdrowy na duszy i ciele,
mógł głosić chwałę Twojego Imienia.

PANIE, DAJ MI MIŁOŚĆ OGARNIAJĄCĄ WSZYSTKO,
której echem niech będzie miłość ludzi.
Miłość otwartą a nie zapatrzoną w siebie,
miłość wyrozumiałą i wielkoduszną,
rozumiejącą sprawy współczesnego świata,
miłość ogarniającą cierpienia ubogich i chorych, niosącą pomoc i pociechę,
miłość, która bardziej cieszy się szczęściem drugich, niż swoim powodzeniem,
miłość, która wczuwa się w zmartwienia bliźnich i wnosi radość w ich życie,
miłość, która jest gotowa całkowicie poświęcić się Bogu i ludziom.

O PANIE, WLEJ W NAS MIŁOŚĆ,
która w Tobie wszystkich zjednoczy.
Niech dłonie uściśnięte i usta szczere na każdą godzinę radość zwiastują
i głoszą światu:
U PANA DLA WSZYSTKICH JEST MIEJSCE W NIEBIE!

"Królowi wieków, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwata na wieki." (I Tm 1, 17)