Litania do Duch Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy: