Na początku był komputer...

Na początku był komputer. I Bóg powiedział:

%>Niechaj się stanie jasność!
# Podaj nazwę użytkownika.
%>Bóg
# Wpisz hasło.
%>Wszechwiedzący
# Złe hasło. Spróbuj jeszcze raz.
%>Wszechmocny
# Złe hasło. Spróbuj jeszcze raz.
%>Technokrata

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Niedziela, Marzec 1.

%>Niech się stanie jasność!
# Nieznana komenda. Spróbuj jeszcze raz.
%>Utwórz: światło
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: niebo i ziemię

# I Bóg stworzył dzień i noc. I Bóg stwierdził 0 błędów.
# I Bóg wylogował się się o 12:02:00 Am, Niedziela, Marzec 1.

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Poniedziałek, Marzec 2.

%>Niechaj powstanie sklepienie niebieskie pośród wody i światła.
# Nieznana komenda. Spróbuj jeszcze raz.
%>Utwórz: firmament
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: firmament

# I Bóg rozdzielił wody. I Bóg stwierdził 0 błędów.
# I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Poniedziałek, Marzec 2.

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Wtorek, Marzec 3.

%>Niech wody pod niebem zbiora się razem w jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd i...
# Zbyt wiele znaków w linii. Spróbuj jeszcze raz.
%>Utwórz: suchy_ląd
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom suchy_ląd

# I Bóg rozdzielił wody. I Bóg stwierdził 0 błędów.
# I Bóg wylogawał się o 12:02:00 AM, Wtorek, Marzec 3.

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Środa, Marzec 4.

%>Utwórz światła w firmamencie, aby oddzielić dni od nocy.
# Nieokreślony typ. Spróbuj jeszcze raz.
%>Utwórz: słońce_księżyc_gwiazdy
# Polecenie wykonane
%>Uruchom: słońce_księżyc_gwiazdy

# I Bóg stwierdził 0 błędów.
# I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Środa, Marzec 4.

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Czwartek, Marzec 5.

%>Utwórz: ryby
# Polecenie wykonane.
%>Utwórz: ptactwo
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: ryby_ptactwo

# I Bóg stworzył wielkie morskie potwory i każde żyjące stworzenie, które... itp.
# Bóg stwierdził 0 błędów.
# I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Czwartek, Marzec 5.

# I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Piątek, March 6.

%>Utwórz: bydło
# Polecenie wykonane.
%>Utwórz: obrzydliwe_rzeczy
# Polecenie wykonane.
%>Zrób człowieka na moje podobieństwo.
# Nieokreślony typ. Spróbuj jeszcze raz.
%>Utwórz: człowiek
# Polecenie wykonane.
%>Bądź owocny, rozmnażaj się i wypełniaj Ziemię, ujarzmiaj ją i miej władzę
%>nad stworzeniem morskim i powietrznym i nad każdym innym żyjącym na Ziemi.
# Zbyt wiele parametrów. Spróbuj jeszcze raz.
%>Uruchom: rozmnażanie
# Wprowadzenie przerwane. 6 błędów.
%>Włóż: oddech
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: rozmnażanie
# Wprowadzenie przerwane. 5 błędów.
%>Przenieś człowieka do Ogród_Eden.
# Plik Ogród_Eden nie istnieje.
%>Utwórz plik Ogród.edn
# Polecenie wykonane.
%>Przenieś człowieka do Ogród.edn .
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: rozmnażanie
# Wprowadzenie przerwane. 4 błędy.
%>Kopiuj kobietę z mężczyzny.
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: rozmnażanie
# Wprowadzenie przerwane. 2 błędy.
%>Utwórz pragnienie.
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom: rozmnażanie

# I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn

# Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w bieżącej sesji. 1 błąd.
%>Utwórz wolna_wola
# Polecenie wykonane.
%>Uruchom wolną_wolę

# I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn

# Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w bieżącej sesji. 1 błąd.
%>Cofnij pragnienie
# Pragnienie nie może być cofnięte kiedy uruchomiono wolną_wolę.
%>Zniszcz wolną_wolę.
# wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
# Wpisz inną komendę, anuluj lub uruchom pomoc.
%>Pomoc
# Pragnienie nie może być cofnięte kiedy uruchomiono wolną_wolę.
# wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
# Wpisz inną komendę, anuluj lub uruchom pomoc.
%>Utwórz drzewo _poznania

# I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn

# Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w bieżącej sesji. 1 błąd.
%>Utwórz dobro, zło
# Polecenie wykonane.
%>Aktywuj zło

# I Bóg zobaczył, że stworzył wstyd.

# Ostrzeżenie błąd systemowy w sektorze E95. Mężczyzna i kobieta nie znajdują się w Ogród.edn. 1 błąd.
%>Szukaj mężczyzna, kobieta w Ogród.edn
# Nie znaleziono.
%>Usuń wstyd
# Wstyd nie może zostać usunięty dopóki Zło jest uaktywnione.
%>Zniszcz wolna_wola
# wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
# Wpisz inną komendę, anuluj lub uruchom pomoc.
%>Stop
# Nieznana komenda. Spróbuj jeszcze raz.
%>Ctrl^C
%>Ctrl^C
%>Ctrl^C
# UWAGA WSZYSCY UŻYTKOWNICY *** UWAGA WSZYSCY UŻYTKOWNICY:
KOMPUTER ZOSTANIE WYŁĄCZONY DLA REGULARNEGO DZIENNEGO SPRAWDZENIA I ODPOCZYNKU ZA 5 MINUT.
PROSZĘ SIĘ WYLOGOWAĆ.
%>Utwórz nowy świat
# Wyczerpałeś swoje wolne miejsce. Musisz zniszczyć stare pliki zanim nowe zostaną utworzone.
%>Zniszcz Ziemię
# Zniszcz Ziemię: potwierdź.
%>Potwierdzam
# KOMPUTER WYŁĄCZANY *** KOMPUTER WYŁĄCZANY.
USŁUGI BĘDĄ WZNOWIONE W NIEDZIELĘ, MARZEC 8 O 6:00 AM. MUSISZ SIĘ TERAZ WYLOGOWAĆ.

# I Bóg wylogował się o 11:59:59 PM, Friday, March 6.

Humor: