Ciesz się życiem!

Powiedz mi szczerze, czy i ty masz dosyć tego życia? Gdy się tak rozejrzeć po ludziach, można odnieść wrażenie, że wielu wprost żałuje, że żyje. Zauważają tylko ciemne i złe strony swego życia, nie widzą tego co dobre i piękne. Wpatrują się w błoto a zapominają o gwiazdach. Są niewolnikami swoich trosk. Są ślepi, bo nie dostrzegają radości, która przynosi każdy dzień.
Jesteś szczęśliwy w małżeństwie!
W twoim domu panuje pokój!
Bądź więc wdzięczny i nie zrzędź:
„Moglibyśmy mieć to,
moglibyśmy mieć tamto!”
Gdy słońce świeci, nie mów:
„Jutro na pewno będzie padać”.
Używaj wspaniałej pogody,
ciesz się z tego co masz!
Bądź zadowolony!
Gdy jesteś zdrowy nie daj się ponieść obawom:
„Jak długo to jeszcze potrwa?”
Chciej żyć i pracować.
Kochaj życie!
Ono jest tego warte.