Kto...

Kto pragnie innych czynić radosnymi,
ten musi mieć radość w sobie.

kto chce ciepło wnosić w świat,
musi płonąć ogniem.

Kto pragnie innym pomagać,
musi być przepełniony miłością.

Kto chce wprowadzać pokój na ziemi,
musi mieć pokój w sercu swoim.

Phil Bosmans