Mamisynek

Aby przekonać do czegoś nastolatka kluczowe znaczenie ma dobór właściwych argumentów.

Humor: