Fatimska Pani

Tyś pośród matek tą jedyną,
Koronowaną wieńcem z gwiazd.
Co ciągle mówisz córkom, synom,
Gdzie szukać szczęścia człowiek ma.
I tak jak kiedyś w Nazarecie,
wyrzekłaś fiat tak i dziś,
Przyjąć chcesz każde świata dziecię,
By nie zginęło, mogło żyć.
I mnie przygarnąć chciej,
I broń, przed grzechem strzeż.
Abym mógł gdy przyjdzie czas,
Jak Ty, rzec: oto ja.
Matko niech Twoja dłoń,
Wspiera mój każdy krok,
Niechaj serce me,
Zawsze, zawsze kocha Cię.
Fatimska Pani, te prośby ślę,
Do swego syna doprowadź mnie.
A w trudnych chwilach niech dobroć Twa,
Siłę i wiarę mi da.

Modlitwy: