Apostolstwo wesela z uśmiechem na twarzy

NAJMNIEJSZY UŚMIECH NA USTACH....
Rozwesela serce
Podtrzymuje dobry humor
Pielęgnuje pokuj duszy
Dodaje powabu twarzy
Nasuwa łagodne myśli
Daje natchnienia do dobrych czynów.
UŚMIECHAJ SIĘ DO SIEBIE...
...tak długo aż zauważysz, że ponurość i surowość ustępują z twojej duszy.
A POTEM:
WYJDŹ Z DOMU...
...aby rozlewać własny uśmiech na innych.
ALBOWIEM
Uśmiech twój ma zadanie do spełnienia na świecie, na chwałę Bożą i na dobro bliźnich. Gdy się uśmiechasz, jesteś istotnie Apostołem zdolnym zdobywać dusze dla Boga.
Łaska uświęcająca mieszkająca w twojej duszy dodaje uśmiechowi twej twarzy szczególnego powabu, z którym idzie w parze zarówno szczególna skuteczność. A zatem:
Uśmiechnij się do twarzy stęsknionych.
Uśmiechnij się do twarzy bojaźliwych.
Uśmiechnij się do twarzy smutnych.
Uśmiechnij się do twarzy wątłych.
Uśmiechnij się do twarzy młodych.
Uśmiechnij się do twarzy starych.
Uśmiechnij się do tych kochanych twarzy osób w rodzinie i gronie przyjaciół, aby wszystkie mogły nacieszyć się powabem i napoić radością jej uśmiechu...
I POLICZ...
Ile uśmiechów wywołał twój uśmiech w przeciągu dnia jednego. Ta cyfra przedstawi ci ilość zadowoleń i radości, ilość uczuć otuchy i ufności w drugich. Te zaś usposobienia i uczucia zawsze stają się przyczyną dobrych i szlachetnych czynów. Wpływ twego uśmiechu rozlewa się szeroko, choć może sam nie dostrzegasz tego.
UŚMIECH TWEJ TWARZY...
Zdolny jest wrócić życie nadziei sercom przygnębionym pokusą zniechęcenia i rozpaczy.
UŚMIECH TWEJ TWARZY...
Jest zdolny spowodować lub wesprzeć powołanie – jeżeli twarz twoja jest twarzą Kapłana, Brata lub Siostry zakonnej.
UŚMIECH TWEJ TWARZY...
Może się stać początkiem nawrócenia do prawdziwej wiary.
UŚMIECH TWEJ TWARZY...
Może osobie grzesznej przygotować drogę powrotu do Boga.
UŚMIECH TWEJ TWARZY...
Może zjednać dla ciebie całe zastępy oddanych przyjaciół.
A W KOŃCU:
UŚMIECHNIJ SIĘ TAKŻE DO BOGA....
Uśmiechnij się do Niego przez przyjmowanie z miłością wszystkiego, co Jego Opatrzność względem ciebie postanowi; a w nagrodę zasłużysz sobie na to, że najpiękniejsza Twarz Chrystusowa spocznie na tobie wiekuiście w uśmiechu miłości.

Rozważania i opowiadania: