Psalm 112 - Szczęście sprawiedliwego

Alleluja.
Szczęśliwy człowiek, który boi się Jahwe,
który ma wielką radość w Jego przykazaniach.
potężny będzie jego ród na ziemi,
błogosławione będzie pokolenie prawych.
Dostatek i dobrobyt są w jego domu,
jego sprawiedliwość trwa na wieki.
W ciemnościach jak światło wschodzi dla prawych,
łaskawy jest, miłosierny i sprawiedliwy.
Szczęści się człowiekowi, który jest miłosierny i pożyczek udziela,
i kieruje swymi sprawami zgodnie z prawem.
Zaiste, nigdy się nie zachwieje,
wiecznie trwać będzie pamięć o sprawiedliwym.
Nie ulęknie się złej nowiny,
jego serce jest stałe i ufające Jahwe.
Serce jego niewzruszone, nie wie, co trwoga,
aż ujrzy pohańbienie swych nieprzyjaciół.
Rozdaje hojnie, obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego trwa na wieki,
a potęga jego wznosi się w chwale.
Widzi to bezbożny i unosi się gniewem,
zgrzyta zębami i marnieje:
pragnienie bezbożnych wniwecz się obróci.

Modlitwy: