Dobrego Króla najlepsza Matko

Dobrego Króla najlepsza Matko,
najczystsza i błogosławiona Bogurodzico Maryjo,
zlej miłosierdzie Twego Syna
i Boga naszego na pełną pożądliwości moją duszę
i Twymi modlitwami naucz mnie dobrych czynów,
abym ostatek mego żywota przeżył bez grzechu
i przez Ciebie uzyskał raj,
Bogurodzico Dziewico,
jedyna czysta i błogosławiona.
Amen.

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie