Litania do Świętego Anioła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Aniele, Stróżu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Opiekunie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Doradco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Miłośniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Pocieszycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Bracie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Nauczycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Pasterzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Pomocniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, zbawienia mego szukający, módl się za nami.
Święty Aniele, Patronie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Obrońco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Wodzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Przewodniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Kaznodziejo mój, módl się za nami.
Święty Aniele, Oświecicielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
Aby cię strzegli we wszystkich drogach Twoich.

Módlmy się:
Boże, któryś mnie od pierwszej chwili życia mego otoczył opieką Anioła Stróża, niech przez tę jego obronę, bezpieczny będę od pokus i złych myśli na duszy, a uwolniony od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele, abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi, za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy: