Litania do świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego, módl się za nami
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, módl się za nami
Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców, módl się za nami
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków, módl się za nami
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, módl się za nami
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, módl się za nami
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami
Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny, módl się za nami

Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, uproś nam u Boga
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali, uproś nam u Boga
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili, uproś nam u Boga
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili, uproś nam u Boga
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy: