20. DZIEŃ

DOBRY NASZ OJCZE NA NIEBIE!
Już przeminął dzień, który mi podarowałeś.
W swojej dobroci czuwałeś nade mną i nad moją rodziną.
Dziękuję za to.
Świadomy odpowiedzialności za każdy dzień pragnę w ciszy ocenić wszystko,
co się dziś we mnie i wkoło mnie działo.
(Chwila zastanowienia się)
Panie, w niektórych sprawach zawiniłem,
szczególnie w zakresie miłości.
Żałuję tego i proszę o przebaczenie.
Gdy mi jutro ze snu powstać pozwolisz,
proszę Cię, rozszerz moje serce,
oświeć rozum, wzmocnij wolę, bym był lepszy,
bym z miłością, pełen radości,
ale i pokory rozpoczął nowy dzień.
Dobry mój ojcze, wszystko Tobie powierzam:
pomagaj w dobrym i pocieszaj w strapieniach
moich najbliższych, krewnych, znajomych
i tych, co są blisko i tych, co są daleko.
Pobłogosław również tym,
którzy do mnie odnoszą się niechętnie
i są mi nieżyczliwi.
Polecam Ci troski i zmartwienia wszystkich ludzi.
Pomóż głodnym, biednym, chorym i cierpiącym, więzionym i prześladowanym.
Wesprzyj tych, którzy za wiarę cierpieć muszą.
Bądź przy odpowiedzialnych za Kościół i Ojczyznę.
Pomagaj ludziom w dążeniu do wolności i pokoju.
Niech nas umocni świadomość, że wszyscy jesteśmy w rękach Twojej Opatrzności.
Wszystkich zmarłych przyjmij do swego królestwa.

WIEKUISTA ŚWIATŁOŚCI, JEZU CHRYSTE,
Poranku, który nie znasz zachodu!
Dzień przeminął, słońce już zaszło.
Pod Twoją opiekę się chronimy.
Nad światem ciemność.
Bądź dla nas łaskawy, gdy zasypiać będziemy.
Ciało i duszę weź w swoją opiekę,
aż znów do pracy wstaniemy.
Ojcze, na niebieskim tronie,
Twe Imię wysławiamy,
przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

WIELKI BOŻE!
Chwalimy Cię i dzięki Ci składamy:
za wspaniałe dzieła Twoich stworzeń
i za dar życia,
za spokój i ład w naszych rodzinach;
za dane nam zdolności i talenty,
które rozwijać możemy i być pożyteczni;
za łaskę wiary, która sens naszemu życiu nadaje
i przez nie nas prowadzi.
Dzięki składamy za Kościół,
który światu przewodzi.
Nade wszystko zaś dziękujemy Ci
za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
który dla nas jest Drogą do Ciebie. Amen.