Wszechmocny Stwórca

Wszechmocny Stwórco, to Ty jesteś tym,
Który uczynił lądy i morza...
Świat nie może pomieścić w piesni dźwięcznej i promiennej
- chociażby nawet drzewa i trawy śpiewały -
wszystkich Twych cudów, o prawdziwy Panie!

Tekst starowalijski