1. DZIEŃ

ZANIM ZAPADNIE NOC
O Władco świata, usłysz modlitwę moją.
Dobroci i mocy Twojej
tę nadchodzącą noc polecam.
Pod Twoją opiekę się oddaję.
Niech sen zmęczone ciało pokrzepi
i w Tobie ukojenie zaczerpnie,
bym rano, na duchu i ciele wzmocniony,
stanął gotowy Twą chwałę głosić.

Dzięki Ci Ojcze wszechmocny,
który pełen dobroci czuwasz nad nami,
który z Synem i Duchem Świętym
pełnię życia nam obiecujesz.
Ty, o Panie, jesteś pośród nas,
Twe święte Imię wzywamy,
nie opuszczaj nas, Panie, Boże nasz.
Bogu niech będą dzięki.
Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję.

Ty mnie odkupiłeś, o wierny Boże!
Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję.
Bądź naszym zbawcą, gdy czuwamy.
Czuwaj nad nami, gdy zasypiamy, byśmy w pokoju odpoczywając mogli czuwać z Chrystusem.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, udzielaj nam snu
zdrowego, a dobro, które zasialiśmy dzisiaj,
niech owocuje na wieczne żniwo.
Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

SWÓJ PŁASZCZ, MARYJO
nad nami rozwiń,
uczyń go naszą tarczą i obroną!
Nim okryci bezpiecznie przetrwamy burze.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Twój płaszcz, szeroko rozwinięty,
osłania cały chrześcijański lud,
okrywa daleki, rozległy świat,
dla wszystkich jest ucieczką i ochroną.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Maryjo, wspomagaj chrześcijan,
na każdą chwilę pomoc swą nam daj,
łaskawie z nami bądź,
nasze dusze i ciała od złego broń.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Co miłość Twa dla ludzi wyprasza,
to Syn Twój nam chętnie daje.
Proś przeto, byśmy na ziemi od złego zbawieni,
jego łaską na wieki w niebie się cieszyli.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
PANIE, udziel naszym zmarłym pełnię życia,
a światłość Twojej chwały niechaj ich ogarnie.

PANIE, daj im wiekuiste życie w Tobie. Amen.