Psalm 147 - Wdzięczność za odbudowę Jeruzalem

Chwalcie Jahwe, bo dobrze jest śpiewać,
On Bóg nasz — Jemu należy się chwała.
Jahwe buduje Jeruzalem,
On gromadzi rozproszonych Izraela.
Uzdrawia tych, których serce znękane,
i rany ich opatruje.
On liczbę gwiazd ustala
i wszystkim imiona nadaje.
Wielki jest nasz Pan i wszechmocny,
a mądrość Jego nie zna miary.
Jahwe podnosi pokornych,
bezbożnych zaś aż do ziemi poniża.
Śpiewajcie Jahwe pieśń dziękczynną,
grajcie na harfie Bogu naszemu.
On chmurami niebiosa okrywa
i przygotowuje deszcz dla ziemi,
On sprawia, że trawa rośnie na górach
i rośliny na pożytek dla ludzi,
On daje pokarm bydłu
i pisklętom kruka, gdy do Niego wołają.
Nie cieszy Go siła koni
i nie ma upodobania w goleniach mężów.
Jahwe ma upodobanie w tych, którzy się Go boją,
którzy ufają Jego łaskawości.
Jeruzalem, wysławiaj Jahwe,
Syjonie, wychwalaj swojego Boga.
On to bowiem umacnia zawory twych bram,
błogosławi twoim synom w tobie.
On zapewnił pokój w twoich granicach,
karmi cię wyborową pszenicą.
Wysyła swój rozkaz na ziemię,
a nader szybko biegnie Jego słowo.
On daje śnieg niby wełnę
i szron jak proch rozsypuje.
Sprawia, że spada lód kawałkami,
przed Jego zimnem któż się ostoi?
Posyła swe słowo, a lody topnieją,
każe wiać swemu wiatrowi, a wody płyną.
Objawia swe słowo Jakubowi,
swoje prawa i wyroki Izraelowi.
Dla żadnego narodu tak nie uczynił
i nie dał poznać swoich wyroków.
Alleluja.

Modlitwy: