Modlitwa do Trójcy Świętej

Powstawszy ze snu dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco +,
że z wielkiej swej dobroci
i cierpliwości nie zagniewałaś się na mnie, leniwego i grzesznego,
i nie zgubiłaś mnie z moimi nieprawościami,
ale jak zawsze byłaś miłosierna i podźwignęłaś mnie, leżącego w beznadziei,
abym poranną modlitwą wysławiał Twoją moc.

Oświeć teraz oczy mego umysłu,
otwórz moje usta,
abym nauczył się Twoich słów i zrozumiał Twoje przykazania,
czynił Twoją wolę i wysławiał Ciebie w wyznaniu serdecznym,
i w pieśniach wywyższał najświętsze Twoje Imię +

Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie