Dla Ciebie Ojcze Święty

Jesteś nadal złączony z ziemią
W cichości i pokorze serce bije
Czekasz na chwilę
Tą jedną - jedyną chwilę
Dusza z ciała wyrwać się pragnie
Ulecieć cicho w objęcia światłości
Lecz czekasz Ojcze cierpliwie
W pokorze czekasz
Na chwilę - Tą jedną chwilę
Bożej Miłości

To jeszcze nie koniec
To początek wszystkiego
Sercem jestem przy Tobie
Popatrz Ojcze
Nad nami świeci słońce
Słońce miłości - Ojcze!