Wieczór już przynagla słońce

Boże, Ty przez jasne światło
Dzień stworzyłeś pełen blasku,
Teraz więc, gdy noc się zbliża,
Racz wysłuchać nasze prośby.

Wieczór już przynagla słońce,
By na zachód się skłoniło
I posłuszne prawom czasu
zostawiło świat w ciemności.

Ty zaś, Panie wszechmogący,
Przyjmij modły sług zmęczonych
Przez codzienny ciężar pracy
I zachowaj ich od mroku.

Spraw, by umysł nie podlegał
Bezwładowi ciemnej nocy;
Otocz nas ożywczą łaską,
Daj oglądać Twoje światło.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władzasz czasem i wiecznością. Amen.