Słowo niewiasty u studni, które wypowiedziała odchodząc

Od tej chwili moja niewiedza zamknęła się za mną
jak drzwi,
którymi wszedłeś
- poznając to wszystko,
czego ja nie wiem.
I milcząc tylu ludzi przeprowadziłeś przeze mnie
I dróg dalekich
I ulic rosnące w ludziach zarzewie.

Jan Paweł II: