Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry pod prąd.
Przedzieraj sie, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, ze ono musi tu gdzieś być-
Gdzie jesteś, źródło?...Gdzie jesteś,źródło?!

Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!

(Cisza - dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłes tajemnicę twego poczatku.)

Pozwól mi wargi umoczyc
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

Jan Paweł II "Tryptyk rzymski"

Rozważania i opowiadania: