Bóg wszystkiego

Nasz Bóg jest Bogiem wszystkiego,
Bogiem nieba i ziemi,
Mórz i rzek;
Bogiem słońca i księżyca,
I wszystkich gwiazd;
Bogiem wyniosłych gór
I pokornych dolin.
Zamieszkuje niebo i ziemię,
I morza, i wszystko, co w nich jest.

Święty Patryk
Apostoł Irlandii