Prawdziwa miłość

Kochasz prawdziwie,
gdy masz serce dla innych;
gdy cierpienie innych sprawia ci ból;
gdy zwalczasz nędzę;
gdy kochasz ludzi takimi jakimi są;
gdy dajesz więcej niż masz;
gdy dajesz s a m e g o s i e b i e.

Phil Bosmans