Śmierć miasta

Miasto umarło

odeszło
w niepamięć
gdy zgasło
jego płonące
zarzewie

miasto umarło

a kontury słupów
i dachów
nabrały kształtu
zamknięych źrenic

miasto umarło

miejsce Boga
zajęła noc
i zduszony jęk
wosku

miasto umarło

modlitwa
nie wskrzesi
miasta

5.10.2003