Droga, którą idę

Drogą, którą idę,
Idzie Także Chrystus.
Niechaj kraj,
W którym przebywam,
Nie zazna smutku.
Niechaj Trójca mnie chroni,
Gdziekolwiek jestem,
Ojciec, Syn i Duch Święty.
Promienni aniołowie idą za mną,
Błoga mi ich obecność -
W Każdym poczynaniu...
Niech wszystkie moje ścieżki
Okażą się gładkie,
Mąż, niewiasta i dziecko
Niech mnie witają życzliwie.

św. Kolumb Starszy