Podobieństwa

Miłości podobna tylko do miłości
prawdo podobna tylko do prawdy
szczęście podobne do szczęścia
śmierci podobna do śmierci
serce podobne do serca
chłopaku z uśmiechem od ucha do ucha
podobny do tego jakim byłeś kiedyś

przestańcie się nareszcie tak wygłupiać
przecież nawet Bóg podobny tylko do Boga nie istnieje

Ksiądz Jan Twardowski: