Madonnie w Leżajsku

Matko Jezusa - Leżajska Pani
u Swego Syna wstawiaj się za nami
przywróć nadzieję oddal zwątpienia
Matko Miłości Matko Pocieszenia

pustkę duchową wypełnij miłością
rozpraszaj mroki Swą obecnością
wyproś nam łaskę co budzi sumienia
ożywia wiarę w cel i sens istnienia

Orędowniczko w chwale majestatu
Bogurodzico pokój niesiesz światu
Regina Coeli i nasza Królowo
wielbimy Ciebie za Wcielone Słowo

Maria Borcz