Plan życia

Postępowanie:
1) Idź krok po kroku. Nie porywaj się od razu na całe zadania.
"Pan kieruje krokami człowieka" (Prz 20,24)
2) Zachowaj dystans wobec swych zmagań. Odróżniaj góry od kretowisk.
"Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam" (Rz 8,31)
3) Pielęgnuj zwyczaj cierpliwego oczekiwania na zadośćuczynienie.
"Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków" (Jk 1,4)
4) Naucz się rozpoznawać niewidzialnego Boga w otaczającym Cię świecie.
"Przez wiarę [Abraham] opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego" (Hbr 11,27)

Gdy się gniewasz:
- wykrzycz się najpierw przed Bogiem, On już wie, że jesteś zdenerwowany
- poproś Pana Boga, by pomógł Ci zrozumieć sytuację, która była powodem Twego gniewu
- oddaj tę sprawę Bogu; przebacz tym, którzy Cię zranili i pozwól, by Bóg się z nimi rozprawił; podaj okoliczności zdarzenia Jego mocy
- nie czyń niczego, jeśli Duch Święty nie wypełni Twego serca po brzegi Swoim Pokojem.

Rozważania i opowiadania: