dziś znów

dziś jeszcze raz
umarł za mnie
Miłość

prawdziwa
taka nieszczęśliwa
na ziemi

Monika Maśnik