Drugi dzień świąt

dwudziesty szósty

dziś ukamienowali
świętego szczepana

myślę że wszystko jest
próbą wtajemniczeń

26.12.2006r.