Rozmowa z matką - na ścieżkach głodującej Afryki

Choć zakłócasz spokój -
nie poruszysz sumienia świata,
który pobiegł pochyłością zła ...
Dobrobyt zatrzasnął drzwi
i pomnaża złoto.
Nawet spojrzy na ciebie -
nie drgnie jednak,
tylko chłodną ręką znów
wystawi na przetarg,
wyrzuci na śmietnik
twoje życie...
A usta zapomniały uśmiechu,
godziny przesychają głodem,
powietrze gęstnieje buntem ...
Ze szkieletem dziecka
o ruchomych oczach
powtarzasz słowa "NIGDY WIĘCEJ!"
które świat wypowiedział dumnie
i... zapomniał.

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."