Do Świętego Jana z Dukli

Jakże byłeś mądry Janie!
Tak. Tam na górze Cergowej
jakoś bliżej do Nieba
i cisza pozwala słuchać
jak Zaśpit śpiewa
i można głęboko wejrzeć w siebie
i Koga dopuście do głosu...

Nam dzisiaj trzeba ciszy
zielonej, śpiewnej
i lasu
i Bożych prawd
i wiary
i Twojej pokory Janie!
gdy dusza zanosi się płaczem,
bo Ojczyzna znów z rumieńcem wstydu
co pali jak rana ...

Powiedzieli:
- nie chcemy Bożych prawd!
- my mamy własne prawdy!
i... tworzą własne prawa
a mówią, że wierzą w Boga!
już mi ręce opadły
jak okaleczone ptaki...

Janie!
Ojczyzna znów w potrzebie!
mądrości trzeba
i prawdy
i nadziei nowej.
Tylko czy cud znów się zdarzy?
Gdzie nie ma wiary
kto przeniesie góry? ...
Janie!
módl się o naszą wiarę!

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."