Umarłych grzebać

Uczynki miłosierne, co do ciała -
Umarłych grzebać.
Ostatnia dla cielesnych potrzeba,
Pokaźnie ich grzebać.
Dać im godny pochówek.
Niech mają wszystko,
Co sumienie każe.
W domu, w kościele, na cmentarzu,
Aby ceremonie były dostojne,
Ciche i spokojne.
Każdemu zmarłemu
Należy się cząstka tej ziemi,
Aby w cichości
Legły jego kości.
Potrzebne są mu modlitwy za dusze,
Msze Święte, jałmużny, ofiary.
Zgodnie z obyczajem,
Z praktykami wiary.
Niech po śmierci nie znosi katusze.