Na gruzach DEKALOGU

Wolno kraść i zabijać,
kłamstwo prawdą nazywać,
wchodzić w mętne układy,
dopuszczać się zdrady,
głosić pokrętne racje,
fałszować demokrację.
Wolno prać brudną forsę,
zbrodnię zwać aborcją,
prawnie tworzyć bezprawie,
zaszczepiać nienawiść,
codziennie zmieniać bogów
na gruzach DEKALOGU...

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."