Akacja

Akacjo z lat sztubackich
obdzierana z liści
kocha lubi szanuje - pytano
pokaż
oskubana jak Polak

uspokój nieprawdę
serce potrzebne nawet kiedy nikt nie kocha
mniej samotne wtedy kiedy jest samotne

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: