W oczekiwaniu

gdybym znała przyczyny
ból stałby się znośniejszy

w oczekiwaniu na paschę*
jak Hiob cierpliwością opatruję rany

i Tobie powierzam
dramat egzystencji

* Pascha - wyraz aramejski, odpowiednik hebr. Pesach (od pasach - przejść)
Maria Borcz