Panie

Panie, dozwól nam
znaleźć w ofierze Eucharystii
źródło naszej duszpasterskiej miłości.
Niech nasza duchowość
będzie związana z Eucharystią.
Z niej pozwól nam czerpać siłę
do ofiarowania naszego życia razem z Twoim,
Najwyższy Kapłanie i Ofiaro zbawienia.
Poprzez ofiarę Eucharystii
niech się potwierdzi i wzmocni
przyrzeczenie naszego dziewictwa,
tak by żadna rzecz na świecie
nie odwiodła nas od drogi prowadzącej do Ciebie.
Amen

Jan Paweł II

Jan Paweł II: