Cmentarze

Dzisiaj w Rosji otwarcie polskiego cmentarza
W Miednoje.
Tam zakończyli swoje boje
Polscy policjanci, strażnicy.
Zamordowani.
Męczeni torturowani.
Z rozkazu Stalina i jego Rady
Aresztowani,
Szykanowani i skazani
Na śmierć przez rozstrzelanie.
Ponad pięć tysięcy
Polskich synów
Znalazło mogiły w Miednoje.
Może i więcej
Legło w pokoju
Pana Boga.
To była ostatni ich droga.
To nasi męczennicy, święci.
Cześć ich pamięci.