Matka Boża Pojednawczyni grzeszników

O Matko łaskawości i miłosierdzia,
błogosław nam,
strzeż nas od złego ducha,
prowadź nas macierzyńską ręką
przez ten padół płaczu,
pojednaj nas z Synem Twoim
i polecaj nas Jemu,
abyśmy się stali godnymi Jego obietnic.
Amen.

Modlitwy: