***

wyobraź sobie suszę tak wielką
że nawet skóra Re zajmuje się ogniem

a teraz pomyśl o deszczu zstępującym z góry
jak drapieżna śmierć po zbyt długim życiu

wierzę w jego szlachetność
ale nie chcę pamiętać o tym że niszczy
domy stawiane na piasku

16.07.2006r.