Krzywdy cierpliwie znosić

Uczynki miłosierne, co do duszy -
Krzywdy cierpliwie znosić,
To Boga w sercu nosić.
Jezusa przebaczającego,
Ewangelicznego,
Który każe nadstawiać policzek.
Iść więcej drogi,
Ile razy przebaczyć.
Liczby przebaczeń nie liczyć.
Znosić cierpliwie co trudne,
A życie wcale nie nudne.
Krzywdy na każdym kroku.
Tak chyba musi być
Na tym grzesznym świecie.
Na lepsze nie ma widoku.
Ja wiem
I wy wiecie,
Że uratuje nas cnota wielka,
Cierpliwość Anielska.