Tylko wtedy

Tylko wtedy
kiedy staniesz się milczeniem
staniesz się słowem

tylko wtedy
kiedy staniesz się kamieniem
staniesz się chlebem

tylko wtedy
kiedy staniesz się naczyniem
możesz się stać napojem

tylko wtedy
gdy staniesz się poniedziałkiem
możesz stać się niedzielą

tylko wtedy
kiedy staniesz się dziurą
staniesz się mostem

tylko wtedy
gdy staniesz się piątym kołem
staniesz się wozem

tylko wtedy
kiedy staniesz się nudą
staniesz się cudem

tylko wtedy
kiedy się staniesz zaułkiem
możesz stać się odkryciem

tylko wtedy
kiedy się staniesz wygnaniem
możesz się stać ojczyzną

tylko wtedy
kiedy staniesz się ruiną
staniesz się domem

tylko wtedy
kiedy staniesz się grobem
staniesz się życiem

Oddechy, Poznań 1978
J. Baran

Rozważania i opowiadania: