Podróżnych w dom przyjąć

Uczynki miłosierne, co do ciała -
Podróżnych w dom przyjąć.
Tan, który jest w podróży,
Nie wszystko najlepsze wróży.
Często są złe przygody.
Nie ma chleba, ani wody,
Ani mieszkania.
Coś się popsuło, zmyliło.
Wydawało się, że będzie,
A nie było.
Wreszcie problem się wyłania,
Nie ma mieszkania.
Gdzie nocować - pod gołym niebem?
Nie wiem.
Trzeba pomóc bezdomnemu,
Zaradzić temu.
Znajdziesz skrawek noclegu
W sercu
I w domu całym.