Gdyby...

Gdyby nuta powiedziała:
jedna nuta nie czyni muzyki
...nie byłoby symfonii

Gdyby słowo powiedziało:
jedno słowo nie tworzy stronicy
...nie byłoby książki

Gdyby cegła powiedziała:
jedna cegła nie tworzy muru
...nie byłoby domu

Gdyby kropla wody powiedziała:
jedna kropla wody nie może utorzyć rzeki
...nie byłoby oceanu.

Gdyby ziarno zboża powiedziało:
jedno ziarno nie może obsiać pola
...nie byłoby żniwa.

Gdyby człowiek powiedział:
jeden gest miłości nie ocali ludzkości
...nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, godności i szczęścia.

Michel Quoist