22. DZIEŃ

PANIE MÓJ I BOŻE!
Rozgwar dnia przeminął.
W skupieniu i ciszy staję przed Tobą.
Pragnę złożyć podziękowanie za dzień, który szczęśliwie przeżyłem.
Chcę jeszcze rozważyć, jaki był ten dzień?
Jak Tobie służyłem?
Co dobrego mogłem jeszcze był uczynić
przy Twojej łaski pomocy?
Czym zawiniłem przed Tobą?
A czym wobec ludzi?
Nie opuszczaj mnie tej nocy.
Błogosław moim krewnym i znajomym.
Zmiłuj się nad cierpiącymi.
Konających przyjmij do siebie
i wraz ze zmarłymi
wprowadź do Swego królestwa.

BOSKI PRZYJACIELU,
Jezu, Boże mój!
Dzięki Ci za to,
że dla mnie na krzyżu skonałeś.
Pozwól mi stać przy Tobie
i Tobie zawsze wiernym być.
A gdy mi umrzeć przyjdzie,
daj w Tobie ostateczne odpoczywanie.

PANIE, UCZYŃ MNIE NARZĘDZIEM TWOJEGO POKOJU,
bym głosił miłość, gdzie nienawiść panuje;
bym przebaczał, gdzie mnie krzywdzą;
bym wprowadzał zgodę, gdzie ludzie się kłócą;
bym głosił prawdę, gdzie kłamstwo się szerzy;
bym umacniał wiarę tam, gdzie niewiara;
bym wzbudzał ufność, gdzie zwątpienie panuje;
bym jasność rozniecał, gdzie mroki ciemności;
bym niósł radość, gdzie smutek .serca ogarnia.
Panie, daj bym nie szukał pociechy, lecz sam innych pocieszał;
nie szukał wyrozumiałości dla siebie, lecz był dla drugich wyrozumiały;
bym nie zabiegał, by być kochanym,
lecz bliźnich kochał.
Ten bowiem kto z siebie daje - też otrzyma;
kto o sobie zapomina - o nim nie będą pamiętać;
kto przebacza - temu przebaczą;
kto w Panu umiera - ten zmartwychwstanie do życia wiecznego.

TY, PANIE JESTEŚ MOCĄ,
która mnie podtrzymuje.
Tyś Prawda, którą wyznaję.
Tyś Życie, za nasze winy ofiarowane.
Tyś umarł i zmartwychwstał,
by wieczne życie dać odkupionym.